top of page
Приложение

 МХМ са масла, предназначени за смазването на повърхности и части в хидравлични системи под леко и средно натоварнаве.

Подходящи за:

 • Стационарни и динамични хидравлични системи

 • Хидравлични системи с пластмасови бутала

 • Циркулиращи системи

Характеристики
 • Защита от износване и корозия

 • Контрол на окислението и увеличена защита от повреди

 • Намалена зависимост на вискозитета от температурата

 • Издържа на налягане надвишаващо 25 MPa

 • Може да оперира на темератури над 90 C

 • Отлична водоотделимост

Приложение

МХЛ маслата са предназначени за универсална работна течност за хидравлични системи..

Подходящи за:

 • Стационарни и динамични хидравлични системи

 • Хидравлични системи, използващи пластмасови бутала

 • Филтри

 • Клапани и вентили

 • Кормилни системи

Характеристики
 • Защита от износване и корозия

 • Контрол на окислението и увеличена защита от повреди

 • Издържа на налягане надвишаващо 25 MPa

 • Може да оперира на темератури над 90 C

bottom of page