top of page
Приложение

Масла тип АН са предназначени за смазването на индустриални машини и системи, без специални изисквания за смазочната течност..

Подходящи за:

  • Циркулационни системи

  • Общо индустриално ползване

bottom of page